Strategi

Nyckeln till framtida konkurrenskraft finns i att ligga steget före, i att ta sig tid att stanna upp, tänka klokt, utveckla strategier för attraktivitet, innovation och utveckling. Ett framgångsrikt förändringsarbete kräver tydlig ambition, målsättning och riktning. Vi på Bridging the Gap erbjuder en lyhörd och samtidigt dynamisk utvecklingsresurs som ger er höjd, fart och fokus i ert strategiska arbete.

Nyckeln till framtida konkurrenskraft finns i att ligga steget före, i att ta sig tid att stanna upp, tänka klokt, utveckla strategier för attraktivitet, innovation och utveckling. Ett framgångsrikt förändringsarbete kräver tydlig ambition, målsättning och riktning. Vi på Bridging the Gap erbjuder en lyhörd och samtidigt dynamisk utvecklingsresurs som ger er höjd, fart och fokus i ert strategiska arbete.

Målet är att skapa en tydlig plan och vision för vart er organisation vill sikta för att vara konkurrenskraftiga, innovativa, effektiva och hållbara. Exempelvis är det viktigt att tydliggöra vad som kommer att känneteckna just er framöver, Vad ska era kunder, medarbetare, leverantörer, ägare och andra intressenter möta? Hur håller vi fokus på innovationskraft och affärsutveckling? Vilket ledarskap kommer att krävas i er organisation för att ni ska kunna nå era uppsatta mål? Vilka värderingar är viktiga för er idag och i framtiden och hur säkerställer ni att hela organisationen har samma bild och samma engagemang?

Frågorna är många och alla är såklart inte lika relevanta och värdeskapande för alla organisationer. Vi hjälper er att sortera och prioritera för att ni ska hitta ert framgångsrecept och ert fokus.

I vårt arbete som er resurs använder vi oss både av beprövade metoder och verktyg och egna modeller med bevisade positiva resultat. Vi är ert processtöd och hjälper er att lyfta blicken, att se det ni inte ser och att utmana för framtiden.

Vårt mål är att tillsammans med er skapa utveckling för er organisationen, för individerna i organisationen och för samhället. Detta gör vi via nya perspektiv, nytt fokus och ibland också via nya arbetssätt.

När vi tillsammans hittat rätt prioritering för just er organisation kan exempelvis ert strategiarbete fokusera på:

Fokus på affärsutveckling och innovation

Vi hjälper er att lyfta fram innovationskraften och att ha fokus på ständig affärsutveckling. Vi stöttar och utmanar för att hitta outnyttjad potential, för att identifiera strategiska samarbetspartners som möjliggör att på bästa sätt möta marknadens potential och för att skapa samverkan, ex inom branschen eller inom det geografiska området.

Fokus på företagskultur

Allt högre krav ställs på tydliga värderingar bl.a. för att attrahera, motivera och behålla morgondagens medarbetare. Vi hjälper er att identifiera, definiera och tolka, skapa förutsättningar för att agera utifrån värderingarna och att skapa stöd för synliggörande och uppföljning.

Fokus på ledarskap

Vi hjälper er att ta fram en gemensam plattform för det ledarskap som kommer att krävas för att ta er organisation mot uppsatta mål. Vi tar också fram en behovsbild över vad organisationens ledare behöver utveckla. Att vara ledare kan vara både ensamt och krävande, genom vårt arbete får ni ett kollegialt förankrat ledarskap där också ledaransvaret är belyst; mitt ansvar mot mig själv som ledare, mitt ansvar för medarbetarna och mitt ansvar mot organisationen.

Fokus på hållbarhet

Vi hjälper er att tydliggöra vilka målsättningar ni har för organisationens hållbarhetsarbete; socialt, etiskt, ekonomiskt såväl som miljömässigt. Vi hjälper er också att skapa interna processer och beslutsstrukturer som säkerställer att ni integrerar ert hållbara arbete i den dagliga verksamheten och i ert långsiktiga arbete.

Se några exempel på uppdrag vi genomfört!