Att hålla sig på topp i en snabbföränderlig och konkurrensutsatt värld, kräver ett medvetet och strukturerat utvecklingsarbete. Smart industrikompetens stöttar industriföretag i sin förändringsprocess och lägger grunden för en kontinuerlig och strategisk kompetensutveckling i företaget.

Som resurs till IUC Syd hade vi uppdraget att stötta en rad små och medelstora industriföretag i Skåne med strategisk genomlysning och kompetenskartläggning. Steg ett omfattade en tillväxtanalys med ledningen för att genomlysa, utmana och utveckla företagets strategi. Steg två bestod i en strategiworkshop med samtliga medarbetare. Utifrån nuläge och målriktning gjordes en gemensam handlingsplan och GAP-analys med frågor som ”Vilken kompetens behöver VI som företag för att skapa det företag vi vill vara om tre år?” och ”Vilken kompetens behöver JAG som individ för att vara med och skapa det företag vi vill vara om tre år?” I steg tre fungerade vi som stöd i att ta fram individuella kompetensutvecklingsplaner för samtliga medarbetare, så att företagets totala kompetensbehov belystes och konkretiserades.