Intresseorganisationer för döva och hörselskadade tillsammans med 15 större svenska museer har under 2015 och 2016 utvecklat, prövat och spridit innovativa modeller för hur döva i större utsträckning ska få tillgång till konst- och kulturutbud. Här hade vi rollen som utbildnings- och processtöd för att säkerställa att målgruppernas och museernas intressen möttes och att ett gemensamt förändringsarbete blev verklighet.

De flesta museer använder modern teknik för att informera och förklara som ofta går ut på att lyssna. Döva och hörselskadade utestängs därför från värdefull kunskap som förmedlas i utställningar, pedagogisk verksamhet och programverksamhet. Projektet ”Vi Hör Det Vi Ser”, finansierat av Allmänna Arvsfonden, hade som mål att utveckla, pröva och sprida innovativa modeller i samarbete med ett större antal välkända museer i Sverige. Syftet var att, med målgruppen själv som inspiratör, drivkraft och expertgrupp, nå hållbara mål. Ett arbete som kan fortsätta även efter projektets slut.