Projekt NEO har bl.a. identifierat och analyserat best-practice-cases där företag och föreningar/ideella organisationer i samverkan, stöttat av det offentliga, arbetat för att ge ungdomar i utanförskap en väg in på arbetsmarknaden. Målet med arbetet har varit att sätta samman en Öresunds-modell som ger guidning kring hur de tre sektorerna kan samverka för att stötta unga i utanförskap och därmed minska ungdomsarbetslösheten.

Här har Bridging the Gap haft rollen som brygga till näringslivet, som uttolkare av näringslivets behov och förutsättningar och som del i kunskapsinsamlingsprocessen. NEO är ett interreg-projekt, dvs ett samarbetsprojekt mellan aktörer i både Sverige och Danmark och vill främja gränsöverskridande samverkan.

Tips: Läs gärna den kortfattade sammanfattningen om Öresundsmodellen