Rädda Barnen Region Syd har tagit initiativet till en förstudie för att skapa större kunskap och se på användbara modeller för sektorsövergripande samverkan för ökad social hållbarhet. En utgångspunkt i arbetet har varit Penta Helixmodellen, samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv, akademin, ideell/idéburen sektor och den engagerade medborgaren. Som ett avrundande moment i denna förstudie hölls ett internat där Bridging the Gap hade uppdraget som moderator och processledare.