I ett aktivitetsbaserat arbetssätt och ett aktivitetsbaserat kontor ges alla medarbetare möjlighet att jobba där hjärnan är, inte där skrivbordet står. Ett kontor med olika miljöer, olika arbetsplatser och olika zoner ger möjlighet att välja plats utifrån uppdrag, arbetsuppgift och personliga önskemål.

Med start i januari 2017 har vi på Bridging the Gap uppdraget att projektleda det ”mänskliga perspektivet” när ett sydskånskt bolag ska växla över från ett traditionellt kontor och in i ett nytt arbetssätt. Ett mycket spännande utvecklingsprojekt där vi projektleder, förändringsleder, involverar organisationen och beaktar nya krav på ledarskapet. Allt för att övergången till ett aktivitetsbaserat arbetssätt ska ske så effektivt och smidigt som möjligt, ge bästa förutsättningar för en tight organisationen, framtidens ledarskap och framtidens medarbetarskap.