Vårt nätverk

I våra uppdrag vill vi på Bridging the Gap alltid säkerställa att våra kunder får tillgång till rätt kompetens. Vi har därför en rad specialiserade partners inom olika kompetensområden.

Together we will ensure that you are Bridging the Gap!

Karakai är vår partner i företagskultur, affärsutveckling, intern kommunikation, stöd och verktyg för internt utvecklings- och förändringsarbete. Tillsammans med Karakai och Reflektionsbyrån erbjuder vi Kulturbarometern, en modell för tydliggörande, synliggörande och förankring av organisationens värderingar.

Claudia Suraga med Gromentor-programmet är vår partner i en mentorssatsning för affärsutveckling på landsbygden. I mentorprogrammet Gro, finansierat av EU genom Jordbruksverket, möjliggör vi för företag och företagare att utvecklas genom coachande samtal, effektiva verktyg och lönsamma relationer. Tillsammans möjliggör vi för dagens företag och företagare att ta ett välgrundat steg framåt i och med sin verksamhet.

Holistic Development är vår partner när det gäller förändringsledning och framtidens organisation. Tillsammans med Holistic Development arbetar vi bland annat med ABW (Activity Based Worksplaces), där vi tillsammans fokuserar på förändringsledningsaspekten av övergången till ett aktivitetsbaserat arbetssätt och dessa kontorsmiljöer som möjliggörare för framtidens arbetsliv gällande ledarskap och medarbetarskap.

Analysys Mason är vår partner i företagsutveckling och förändringsledning, digitalisering och hållbarhet. Tillsammans med Analysys Mason erbjuder vi utbildningar och processledning för hållbar utveckling av små och medelstora företag.

Reflektionsbyrån är vår partner i mänskliga rättigheter, medborgardelaktighet, bemötande och organisationskultur. Tillsammans med Reflektionsbyrån har vi också arbetet fram en innovationsmodell; “Innovation i praktiken” för destinationsutveckling inom besöksnäringen, en modell som Familjen Helsingborg så framgångsrikt använt sig av.

Psykologilabbet är vår partner i personligt och organisatoriskt förändringsarbete med stöd av interaktiva verktyg. Tillsammans med Reflektionsbyrån och Psykologilabbet har vi också tagit fram en modell för ungas delaktighet i samhällsutvecklingen.

Etik i Arbetslivet är vår partner i mångfald, jämställdhet, likabehandling, organisations- och samhällsutveckling med välmående och glädje som central drivkraft. Tillsammans med Etik i Arbetslivet har vi också initierat nätverket GNH Sweden, en ideell mötesplats för alla som vill samskapa och sprida nya sätt att mäta välstånd i svenska organisationer och svenskt arbetsliv.

Låt oss samtala för att se hur vi kan stärka din organisation!