Vår egen research

Vi har valt att i tre olika studier belysa vad 100 olika chefer och ledare tycker är viktigt i centrala utvecklingsfrågor som värdegrundsfrågor, mänskliga rättigheter och CSR. Klicka er vidare till rapporterna eller kontakta oss så berättar vi mer i ett personligt möte.

100 ledare om ansvaret för mänskliga rättigheter i den egna organisationen

I vår senaste research kan ni läsa om hur 100 ledare i privat och offentlig sektor ser på vilken roll mänskliga rättigheter spelar i den egna organisationen. Läs rapporten!

100 unga företagsledare om CSR

Intresserad av hur unga företagsledare resonerar och agerar i CSR-frågor? Läs vår research!

100 unga företagsledare om värdegrundsarbete

Intresserad av hur unga företagsledare arbetar och vill arbeta med värdegrundsfrågor? Läs sammanfattningen! eller Läs hela rapporten!

Låt oss samtala för att se hur vi kan stärka din organisation!