Vårt ansvar

Styrelseuppdrag för Clownronden

Clownerna på Clownronden vill skapa stunder av glädje, lindra oro och stress hos alla de möter. Det handlar om barnen på sjukhusen, deras föräldrar, syskon och personal, men också de äldre demenssjuka och personalen på de äldreboendena de besöker. När clownerna gör entré, stannar världen upp för en stund och individen de möter får en paus från det tunga och svåra. Att få vara del av en sådan fantastik verksamhet genom ett styrelseengagemang är ett mycket berikande arbete. clownronden.se

Styrelseuppdrag för CSR Forum Sverige

CSR Forum Sverige är ett nätverk för personer som arbetar med CSR-frågor inom privat, offentlig och ideell sektor som vill träffa likasinnade för att utbyta kunskap och erfarenheter inom CSR-området. Vårt sektorsövergripande perspektiv, vårt nätverk och breda projektledarerfarenhet var en god tillgång för att driva och utveckla nätverkets verksamhet. CSR Forum Sveriges webbplats

Styrelseuppdrag för Cancerkompisar.se

När vi fick frågan om att ingå i ett advisory board och senare den externa styrelsen för Cancerkompisar.se tackade vi med glädje ja. Cancerkompisar.se är ett nätverk som hjälper anhöriga till cancerdrabbade att få stöd, tröst och hopp genom att förmedla kontakter med andra i samma situation. Vi vill gärna bidra till att skapa en större öppenhet kring cancer och har under vårt engagemang bistått med kompetens inom kombinationen affärsutveckling och samhällsutveckling, CSR, kommunikation och samarbetet på tvärs av samhällssektorerna. cancerkompisar.se

Nätverk för sociala företag

Vi agerar ofta brobyggare mellan personer och organisationer som vi möter i vår vardag. Det kan vara enkla tips eller att vi engagerar oss i mer systematiskt brobyggande. Ett exempel på det senare var när vi var med och startade ett nätverk för sociala företag i Skåne.

Mentorskap

Ett annat sätt för oss att ta socialt ansvar har varit vårt engagemang i olika mentorprogram bl.a. MINE (etnisk mångfald i näringslivet). Just detta mentorskap har inneburit att vi hjälper en nyligen invandrad person att nå sina karriär-mål samtidigt som vi själva får möjligheter att utvecklas både som privat- och yrkespersoner. Det är ett sätt för oss att vara med och verka för större integration på den svenska arbetsmarknaden.

DoDream

Inom ramen för DoDream genomfördes ett pilotprojekt där kvinnor från Nätverket Göran och Herrgårdens Kvinnoförening träffades och tillsammans arbetade på olika idéer som man drömmer om att förverkliga. Vi var en av deltagarna och bidrog bl.a. med affärstänk och nätverkskontakter.

Låt oss samtala för att se hur vi kan stärka din organisation!