Om Bridging the Gap

Vår vision är hållbara människor, i hållbara organisationer, i hållbara samhällen. För att nå detta behöver vi ha ett helhetsperspektiv, ett holistiskt synsätt, oavsett om vi ser på samhället som helhet eller på en organisation med funktioner, avdelningar, grupper och individer. Vi behöver börja bygga broar. Broar mellan samhällssektorer, broar mellan olika aktörer, broar mellan avdelningar – kort sagt broar mellan människor.

Vi på Bridging the Gap är er resurs för att driva ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Vill ni fokusera på affärsutveckling, innovation, era egna processer eller mänsklig utveckling som individers motivation och drivkraft – vi matchar ett upplägg som passar era utvecklingsmål. Med våra perspektiv, erfarenheter och nätverk ger vi er fokus, struktur, kompetens och impulser och det som kännetecknar oss på Bridging the Gap är nyfikenhet, energi och fokus. Vi öppnar dörrar, bygger broar, leder förändring och skapar nya möjligheter. Kanske viktigast av allt, vi hjälper er att gå från ord till handling.

Om oss

Helena Kurki – managing director – har ett förflutet i Nestlé och konsultbranschen. Fokus ligger på utvecklingsarbete och förändringsledning, analys- och strategiarbete, ledarskap, hållbarhet och kommunikation.

Helena är en erfaren projekt- och processledare, en driven affärsutvecklare, en entusiastisk seminarieledare och facilitator med ett starkt intresse för utvecklingsfrågor, innovation, ledarskap, etik och värderingar.

Helena har också har en gedigen erfarenhet av att leda sektorsövergripande utvecklingsarbete, av att jobba i gränslandet mellan sektorerna och av att driva projekt med deltagare från olika samhällssektorer.

Personliga drivkrafter är nyfikenhet, framåtblick och handlingskraft, kreativitet och struktur. Att pendla mellan att ha fingrarna i myllan och driva strategiska, utvecklande frågeställningar, att dra lärdomar, se mönster, kommunicera och förankra.

Helena utgör kärnan i Bridging the Gap. I sann “brobyggaranda” samarbetar vi med de allra bästa kompetenserna för att erbjuda rätt upplägg till varje uppdrag.

Bridging the Gap ger dig och din organisation tillgång till en dynamisk resurs. Vi är ett engagerat team som drivs av nyfikenhet, framåtanda och intresse av att utforska och hitta potentialen inom nya områden. Tillsammans har vi erfarenhet från en lång rad olika utvecklingsfrågor, verksamheter och branscher.

Låt oss samtala för att se hur vi kan stärka din organisation!