Mentorsprogram med affärsutveckling i fokus, för dig som är eller vill bli företagare inom lantbruk och trädgård. Här erbjuds möjlighet till ett professionellt bollplank för att utveckla dig själv och ditt företag, struktur som gör ditt företagande både mer inspirerande och effektivt och utvecklingsstöd för att utveckla din strategi, marknad och försäljning.

I Gro fungerar vi på Bridging the Gap som mentor och affärsutvecklare med rollen att inspirera, stötta, förmedla kunskap och möjliggöra för företagaren att bygga nätverk och identifiera utvecklingsmöjligheter utifrån sin egen kunskap och erfarenhet. Gro mentorprogram finns i två regioner – mellersta och södra Sverige, och vi ingår idet skånska programmet.

Läs mer på www.gromentor.se