Kunskap

Ett framgångsrikt förändringsarbete kräver såväl fakta som impuls till handling, kreativitet och utveckling. Vi vill därför erbjuda er intressant kunskap från olika kloka personer och källor. Vi gör också egen research för att belysa intressanta och viktiga organisatoriska frågor. Vi anordnar kunskapsseminarier och föreläsningar. Och vi bygger broar från kunskap till handling via interaktiva diskussioner och reflektion.

Ett framgångsrikt förändringsarbete kräver såväl fakta som impuls till handling, kreativitet och utveckling. Vi vill därför erbjuda er intressant kunskap från olika kloka personer och källor. Vi gör också egen research för att belysa intressanta och viktiga organisatoriska frågor. Vi anordnar kunskapsseminarier och föreläsningar. Och vi bygger broar från kunskap till handling via interaktiva diskussioner och reflektion.

Vårt mål är att inspirera till utveckling, lära ut, utmana och utveckla. För oss är det viktigt att den kunskap vi tillför kommer organisationen och alla medarbetare till del och känns relevant. Vi kombinerar därför gärna faktainput med reflektion och interaktiva diskussioner.

Vi på Bridging the Gap har som en av våra specialiteter att jobba i gränslandet mellan samhällssektorerna, främst mellan näringsliv, offentlig sektor och ideell/idéburen sektor. Vi har en gedigen erfarenhet av att driva utvecklingsarbete med deltagare från olika samhällssektorer. Vi bidrar bl.a. med att skapa förståelse, tydlighet, samsyn, viktiga grundstenar och förutsättningar för verklig samverkan och samarbete.

Se några exempel på uppdrag vi genomfört!