Kundcase

Våra kunder hittar du inom olika branscher och olika samhällssektorer. Från företag i olika delar av näringslivet med målsättningen att skapa långsiktig affärsnytta, till offentliga aktörer med samhällsbyggnad och långsiktig social hållbarhet som målsättning. Vi har också genomfört uppdrag för den ideella/idéburna sektorn. Vi håller också inspirerande seminarier och utbildningar.

Är du nyfiken på att läsa mer om våra uppdrag?

Livsmedelsprogram för Region Halland

Livsmedelsprogram för Region Halland

Efter ett omfattande dialogarbete, finns nu ett Livsmedelsprogram för Halland. Huvudsyftet med programmet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling inom…

läs mer
Livsmedelsprogram för Region Halland

Livsmedelsprogram för Region Halland

Efter ett omfattande dialogarbete, finns nu ett Livsmedelsprogram för Halland. Huvudsyftet med programmet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling inom…

läs mer
Läs mer om
Bridging the Gap!