Kundcase

Våra kunder hittar du inom olika branscher och olika samhällssektorer. Från företag i olika delar av näringslivet med målsättningen att skapa långsiktig affärsnytta, till offentliga aktörer med samhällsbyggnad och långsiktig social hållbarhet som målsättning. Vi har också genomfört uppdrag för den ideella/idéburna sektorn. Vi håller också inspirerande seminarier och utbildningar.

Är du nyfiken på att läsa mer om våra uppdrag?

Destination Söderåsen

Destination Söderåsen

Som resmål och destination har Söderåsen mycket att erbjuda. Med en ny satsning vill de fyra kommunerna ytterligare förstärka positionen och lyfta fram bredden av aktiviteter, boenden och sevärdheter i hela Söderåsenområdet. I detta utvecklingsarbete har vi på...

läs mer
Kommunikation av #mathalland

Kommunikation av #mathalland

”Tillsammans blir vi framgångsrika” är viktiga ledord för Livsmedelsprogram Halland. Vi på Bridging the Gap har haft uppdraget att genomföra en förstudie för att se på möjligheter och utmaningar i en gemensam kommunikation av mat och dryck från Halland. Utgångspunkten...

läs mer
Mentorprogram – Gro

Mentorprogram – Gro

Mentorsprogram med affärsutveckling i fokus, för dig som är eller vill bli företagare inom lantbruk och trädgård. Här erbjuds möjlighet till ett professionellt bollplank för att utveckla dig själv och ditt företag, struktur som gör ditt företagande både mer...

läs mer
Identitet och riktning – Boost by FC Rosengård

Identitet och riktning – Boost by FC Rosengård

Att synliggöra, uttrycka och förtydliga identitet och riktning är av stort värde för alla verksamheter oavsett form och verksamhetsinriktning. Boost by FC Rosengård har i snart 10 år framgångsrikt arbetat för att alla unga ska få en plats på arbetsmarknaden och nu...

läs mer
Smart industrikompetens – IUC Syd

Smart industrikompetens – IUC Syd

Att hålla sig på topp i en snabbföränderlig och konkurrensutsatt värld, kräver ett medvetet och strukturerat utvecklingsarbete. Smart industrikompetens stöttar industriföretag i sin förändringsprocess och lägger grunden för en kontinuerlig och strategisk...

läs mer
Livsmedelsprogram för Region Halland

Livsmedelsprogram för Region Halland

Efter ett omfattande dialogarbete, finns nu ett Livsmedelsprogram för Halland. Huvudsyftet med programmet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling inom…

läs mer
Destination Söderåsen

Destination Söderåsen

Som resmål och destination har Söderåsen mycket att erbjuda. Med en ny satsning vill de fyra kommunerna ytterligare förstärka positionen och lyfta fram bredden av aktiviteter, boenden och sevärdheter i hela Söderåsenområdet. I detta utvecklingsarbete har vi på...

läs mer
Kommunikation av #mathalland

Kommunikation av #mathalland

”Tillsammans blir vi framgångsrika” är viktiga ledord för Livsmedelsprogram Halland. Vi på Bridging the Gap har haft uppdraget att genomföra en förstudie för att se på möjligheter och utmaningar i en gemensam kommunikation av mat och dryck från Halland. Utgångspunkten...

läs mer
Mentorprogram – Gro

Mentorprogram – Gro

Mentorsprogram med affärsutveckling i fokus, för dig som är eller vill bli företagare inom lantbruk och trädgård. Här erbjuds möjlighet till ett professionellt bollplank för att utveckla dig själv och ditt företag, struktur som gör ditt företagande både mer...

läs mer
Identitet och riktning – Boost by FC Rosengård

Identitet och riktning – Boost by FC Rosengård

Att synliggöra, uttrycka och förtydliga identitet och riktning är av stort värde för alla verksamheter oavsett form och verksamhetsinriktning. Boost by FC Rosengård har i snart 10 år framgångsrikt arbetat för att alla unga ska få en plats på arbetsmarknaden och nu...

läs mer
Smart industrikompetens – IUC Syd

Smart industrikompetens – IUC Syd

Att hålla sig på topp i en snabbföränderlig och konkurrensutsatt värld, kräver ett medvetet och strukturerat utvecklingsarbete. Smart industrikompetens stöttar industriföretag i sin förändringsprocess och lägger grunden för en kontinuerlig och strategisk...

läs mer
Livsmedelsprogram för Region Halland

Livsmedelsprogram för Region Halland

Efter ett omfattande dialogarbete, finns nu ett Livsmedelsprogram för Halland. Huvudsyftet med programmet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling inom…

läs mer
Läs mer om
Bridging the Gap!