Hållbart turistföretagande och att bygga en hållbar destination står i fokus i det utbildningsprogram för besöksnäringsföretag i Kullabygden som vi på Bridging the Gap genomför tillsammans med Analysys Mason på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.

Genom programmet löper en tydlig röd tråd som underlättar för företagen att inkludera det hållbara arbetet i sin vardagliga verksamhet. Vi jobbar med ämnen som Företagets samhällsansvar, Medarbetarengagemang i hållbarhetsarbetet, Resursanvändning, Hållbarhet och marknadsföring. Genomförd utbildning ger också en möjlighet till certifieringen “European Charter for Sustainable Tourism”

”Helena inspirerade oss att våga tänka annorlunda. Så mycket klokt och lärorikt!”

 

– Elena Bazhenova, projektkoordinator, Länsstyrelsen Skåne