”Tillsammans blir vi framgångsrika” är viktiga ledord för Livsmedelsprogram Halland. Vi på Bridging the Gap har haft uppdraget att genomföra en förstudie för att se på möjligheter och utmaningar i en gemensam kommunikation av mat och dryck från Halland. Utgångspunkten har varit att gemensamt kommunicera Hallands unikitet och matkultur samtidigt som varje företag och organisation har sin profil att värna och marknadsföra. Mycket pågår redan och gemensamma ansträngningar saknas inte, Halland har många starka sidor. Förstudien visar att det redan finns starka gemensamma drag i kommunikationen, dvs mycket att bygga vidare på. För att bygga en ännu starkare, gemensam kommunikation och riktning framåt rekommenderar vi i förstudien också att många behöver vara delaktiga i ett gemensamt arbetssätt och varje aktör och organisation ska kunna bidra till att förstärka bilden av Halland som ett “Matparadis”.

”Kommunikation är både viktigt och utmanande. För Livsmedelsprogram Halland är det verkligen i fokus då hela processen i stor omfattning bygger på dialog mellan företag, organisationer och myndigheter. Förstudien kommer att vara viktig för oss då innehållet ger oss bra inriktning. Det är en fördel att många har bidragit till det spännande innehållet och det känns tryggt att ha ett väl genomarbetat underlag att utgå ifrån när rapporten ska implementeras. Vi förväntar oss att det ska leda oss på rätta kommunikationsvägar!”

 

– Kristin Ovik, lantbruksdirektör, Länsstyrelsen i Hallands län