Under hösten 2013 utvecklade och genomförde vi en kreativ produktutvecklingsprocess för besöksnäringen i Nordvästra Skåne, ett uppdrag för Tourism in Skåne och Familjen Helsingborg. Under fem intensiva månader deltog lokala företagare och eldsjälar i workshops och inspirerande föreläsningar, tillsammans inventerade de resurser, sammanställde målbilder och utvecklade nya intressanta gemensamma produkter och tjänsteupplevelser. Allt med syfte att göra destinationen mer attraktiv för utländska besökare – det som i branschen kallas exportmognad.

Innovationsprocessen hösten 2013 gav mycket goda effekter och bevisade modellen som ett attraktivt sätt att bygga en exportmogen destination med exportmogna entreprenörer. Följden blev att vi på Bridging the Gap också hösten 2014 fick uppdraget av Familjen Helsingborg att genomföra en ny omgång av innovations- och produktutvecklingsprocessen. Metodiken har dokumenterats, lärdomar och feedback har samlats in och allt har sammanställts i form av en konkret vägledning för liknande framtida utvecklingsprocesser.

”Det har varit en mycket spännande och lärorik process både för oss från det offentliga och för företagen som varit delaktiga. Det blir så tydligt att vi är beroende av varandra och att genom det goda samarbetet som uppstår skapas också nya affärer och långsiktigt hållbar utveckling inom besöksnäringen. Bridging the Gap har guidat oss igenom processen på ett föredömligt sätt. ”

– Emma Håkansson, Familjen Helsingborg

Tips: Se gärna filmen om exportmognadsarbetet