Innovationscenter för landsbygdens verksamhet omfattar hela sydöstra Skåne. En verksamhet som rönt mycket intresse i hela Skåne och på många andra orter i Sverige. Ambitionen är att skapa ”brain growth” på landsbygden istället för ”brain drain”. Allt startade som en förstudie i Sjöbo kommun under 2015.

Innovationscenter ser näringslivet som en viktig motor. Genom näringslivsutveckling skapas förutsättningar för ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen och ett attraktivt och dynamiskt klimat. Tillsammans med andra aktörer i bygden skapas en samverkan, ett ”vi” och ett gemensamt ägarskap av utvecklingen. Grundtanken i Innovationscentret är att verka genom, men också att stimulera samverkan. Samverkan på orten, samverkan med innovationssystemet i regionen, samverkan mellan land och stad. Inte sätta upp gränser – utan snarare sätta upp nya vägar, nya kanaler.

”Som näringslivsutvecklare i Sjöbo kommun är jag oerhört positiv till samarbetet med Bridging the Gap och Helena Kurki. Med facit i hand är jag glad över att det var just Bridging the Gap som vann den upphandling som Sjöbo kommun gjorde när en projektledare skulle anställas. Helena har en god helhetssyn och är självgående, drivande och professionell i kontakterna med företagare, tjänstemän och politiker. Sydöstra Skåne´s kommuner ska vara stolta över det resultat som Innovationscenter för Landsbygden och Helena Kurki bidragit till under dessa år.”

– Lena Ytterberg, näringslivschef Sjöbo kommun

Läs mer: www.innovationscenter.se
Se filmen om förstudien