Att synliggöra, uttrycka och förtydliga identitet och riktning är av stort värde för alla verksamheter oavsett form och verksamhetsinriktning. Boost by FC Rosengård har i snart 10 år framgångsrikt arbetat för att alla unga ska få en plats på arbetsmarknaden och nu kände de ett behov av att samla upp och konkretisera identitet och riktning framåt.

I uppdraget för Boost by FC Rosengård skapade vi tillsammans en process för att identifiera och sätta ord på deras unika identitet. I identiteten inkluderar vi ”vem vi är, vad vi vill, vad vi kan och vad vi står för”. Vi såg till att involvera ledning och alla medarbetare för att vara säkra på att alla i hela organisationen fick sin röst hörd och att alla ska kunna känna igen sig och vara de allra bästa ambassadörerna. En organisation, som Boost by FC Rosengård, med en stark tro på kraften i drömmar behöver också en tydlighet kring den egna drömmen, den egna ritningen och de löften man ger varandra och andra.

” Vi fick ett givande utifrånperspektiv och ett handfast stöd genom alla steg i processen. Helena var observant och lyhörd för våra idéer och önskemål under hela arbetets gång. Dessutom är hon skicklig med ord och formuleringar. Vi kan verkligen rekommendera Helena Kurki och Bridging the Gap till andra verksamheter som har behov av att formulera sin identitet. Numera använder vi vår Identitet och de löften som Helena hjälpte oss att ta fram i all vår kommunikation.  Både mot ungdomar som deltar i våra verksamheter, mot samarbetspartners och inte minst när vi lär upp ny personal”