Matälskande turister – foodies – kort sagt de som reser för att uppleva maten, möta kockar, delta i olika mat-upplevelser är en av flera utvalda grupper som Familjen Helsingborg fokuserar på. Under fem intensiva månader hösten 2016 deltog lokala företagare och eldsjälar i workshops och inspirerande föreläsningar, tillsammans inventerade de resurser, sammanställde målbilder och utvecklade nya intressanta produkter och tjänsteupplevelser. Allt med syfte att göra destinationen mer attraktiv för utländska matbesökare – foodies.

Detta arbete byggde helt på den modell som vi tidigare tagit fram för Familjen Helsingborg och Tourism i Skåne, en innovationsprocess som givit mycket goda effekter och som bevisat modellen som ett attraktivt sätt att bygga en exportmogen destination med exportmogna entreprenörer.