Som resmål och destination har Söderåsen mycket att erbjuda. Med en ny satsning vill de fyra kommunerna ytterligare förstärka positionen och lyfta fram bredden av aktiviteter, boenden och sevärdheter i hela Söderåsenområdet. I detta utvecklingsarbete har vi på Bridging the Gap haft rollen som processledare. I en interaktiv process har vi lett arbetet med att ta fram en gemensam vision för Destination Söderåsen samt en gemensam varumärksplattform som ger förutsättningar och avstamp för tydlig profilering och gemensam marknadsföring. I processen har vi haft fokus på att ta vara på, bygga ihop, komplettera, utmana, foga ihop och vrida till en stark vision och ett starkt varumärke.

“Samarbetet med Bridging the Gap och Helena Kurki har varit mycket givande för projektets visionsprocess och förde den framåt på ett lyhört och effektivt sätt. Helena har lyckats lyssna in en mängd olika aktörer, från företagare och föreningar till styrgrupp och arbetsgrupp, och har lett processen framåt genom att vara inkluderande och ställa frågor. Hon har också visat flexibilitet då förändringar inom projektet lett till ändringar i tidsplanen. Detta tillsammans med en leverans av hög kvalitet och i utlovad tid gör oss väldigt nöjda med samarbetet.”

 

– Kristina Prahl, t.f. projektledare Destination Söderåsen