100-talet besöksnäringsföretag i Skåne och Blekinge har via Competence Academy Tourism fått chans till kompensutveckling inom en rad strategiskt viktiga områden. Ett smörgåsbord av kurser baserat på analys av företagens behov dukades upp. Dessa kurser erbjöds i olika former, fysiska utbildningar och konferenser, webinarier och rena e-kurser. Allt för att säkerställa enkelhet och anpassning till företagens vardag.

I rollen som processtöd hade vi på Bridging the Gap både ett strategiskt uppdrag att ta fram kravspecifikationer för ett smörgåsbord av utbildningar, designa den röda tråden med anpassning till företagarnas vardag och det operativa ansvaret för genomförandet av ett urval av de kurser som stod till buds. Allt med det tydligt uttalade målet att skapa handlingskraft och genomförandefokus ute i alla de olika, enskilda företagen. Kurser vi ansvarade för var: strategi & mål, klok ekonomi, ledarskap, vision & värderingar samt likabehandling,

Att vara processtöd till projektledningen innebar också att med blicken på målet tillsammans hitta rätt insatser för att säkra bästa genomföranderesultat och att erbjuda intern kompetensutveckling för att ge hela teamet bästa förutsättningar att guida och stödja deltagande företag.

Se gärna filmen där en av deltagarna berättar om varför de deltog.

Läs mer om projektet här: tourisminskane.com